De excursies van de Studie & Ontmoetingsclub Bouw

Eenmaal per jaar wordt, bij voldoende belangstelling, door het bestuur een excursie georganiseerd, over het algemeen op een vrijdag of een roostervrije dag. Hiertoe wordt er  geruime tijd van te voren door de bestuursleden voorstellen gedaan en na inventarisatie bepaald waarheen de reis gaat. Meestal wordt hiervoor een locatie in Nederland of België gekozen en vindt het vervoer plaats met eigen vervoer of per bus. In het laatste geval kan aan degenen die hieraan  deelnemen een éénmalige bijdrage worden gevraagd teneinde de kosten te dekken. De excursie is uitsluitend voor leden, sponsoren, sponsorleden en partners bedoeld.

Programmaboekjes