Het vermeerderen en uitwisselen van in de bouwbranche relevante vakkennis.

Het doel van de Studie & Ontmoetingsclub Bouw

“Het vermeerderen en uitwisselen van in de bouwbranche
relevante vakkennis”

• Bij de keuze van de onderwerpen die tijdens de te organiseren avonden aan bod
komen wordt
  gestreefd naar een zo breed mogelijke belangstelling;

• Het onderhouden van contacten tussen de leden onderling;

• Het bieden van een platform om uw netwerk te verbreden.

• Het lidmaatschap staat open voor alle niveaus cq. functies in de bouw en/of
iedereen  die geïnteresseerd is in deze bedrijfstak.

Draagvlak

Uitgangspunt is een breed draagvlak te realiseren waarbij zoveel mogelijk personen en organisaties
het zinvol achten actief dan wel ondersteunend een bijdrage te leveren aan de Studie & Ontmoetingsclub Bouw.
In algemene zin zijn hierbij voor de branche met name te noemen:

• Werkgevers en werknemers;
• Werkgevers- en werknemersorganisaties;
• Instellingen voor technisch onderwijs;
• Woningbouwverenigingen en toeleveringsbedrijven e.d.

The Best Experience Ever

Alle leden van de vereniging zijn afkomstig uit bijna alle geledingen van de bouwwereld. Het bestuur wordt gevormd door 6 personen, bestaande uit een voorzitter en 5 medebestuursleden. Dit bestuur wordt gekozen voor een bepaalde tijd zoals is vastgelegd in de statuten welke ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel te Breda. Eenieder is gerechtigd zich verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie.
Sob

Onze volgende bijeenkomst?