De organisatie van de Studie & Ontmoetingsclub Bouw

Alle leden van de vereniging zijn afkomstig uit bijna alle geledingen van de bouwwereld.
Het bestuur wordt gevormd door 6 personen, bestaande uit een voorzitter en 5 medebestuursleden.
Dit bestuur wordt gekozen voor een bepaalde tijd zoals is vastgelegd in de statuten welke ter inzage liggen bij de
Kamer van Koophandel te Breda. Eenieder is gerechtigd zich verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie.

Op de 2e thema-avond van het kalenderjaar vindt de algemene ledenvergadering plaats.
Voor de thema-avonden en excursies worden er vanuit het bestuur voor het komende jaar voorstellen gedaan
m.b.t. de thema’s, echter ook vanuit de leden kunnen voorstellen worden gedaan.

Het bestuur