Word sponsor van Studie & Ontmoetingsclub Bouw

Ook bedrijven en instellingen welke affiniteit hebben met de bouwwereld kunnen zich als sponsor aansluiten bij de SOB. Tegen € 125,– per kalenderjaar
zijn 4 door de sponsor aan te wijzen personeelsleden automatisch sponsorlid van de SOB, wordt er een advertentiepagina in kleur gereserveerd in ons
clubblad en krijgt de sponsor een plaats op onze website. Tevens krijgt men automatisch een doorlinking naar de website van de sponsor mits men
hiertegen geen bezwaar heeft. Voor de sponsorleden gelden m.b.t. de excursie dezelfde bepalingen als voor de individuele leden.

Word sponsor!