Voskampgroep
Buva
Berghbouw
SOB Studie & Ontmoetingsclub Bouw
afdeling brabant
GJM
WYSIWYG Web Builder
welkom
Het doel van de Studie & Ontmoetingsclub Bouw

"Het vermeerderen en uitwisselen van in de bouwbranche relevante vakkennis"

• Bij de keuze van de onderwerpen die tijdens de te organiseren avonden aan bod komen wordt
  gestreefd naar een zo breed mogelijke belangstelling;

• Het onderhouden van contacten tussen de leden onderling;

• Het bieden van een platform om uw netwerk te verbreden.

• Het lidmaatschap staat open voor alle niveaus cq. functies in de bouw en/of iedereen
  die ge´nteresseerd is in deze bedrijfstak
.

Draagvlak

Uitgangspunt is een breed draagvlak te realiseren waarbij zoveel mogelijk personen en organisaties
het zinvol achten actief dan wel ondersteunend een bijdrage te leveren aan de Studie & Ontmoetingsclub Bouw.
In algemene zin zijn hierbij voor de branche met name te noemen:

• Werkgevers en werknemers;
• Werkgevers- en werknemersorganisaties;
• Instellingen voor technisch onderwijs;
• Woningbouwverenigingen en toeleveringsbedrijven e.d.
Lid worden ?