Voskampgroep
Buva
Berghbouw
SOB Studie & Ontmoetingsclub Bouw
afdeling brabant
GJM
WYSIWYG Web Builder
verslagen 2016
Directe link naar de verslagen van de thema-avonden en excursies clubjaar 2018
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2019
De excursies van de Studie & Ontmoetingsclub Bouw
Eenmaal per jaar wordt, bij voldoende belangstelling, door het bestuur een excursie georganiseerd, over het algemeen
op een vrijdag of een roostervrije dag. Hiertoe wordt er  geruime tijd van te voren door de bestuursleden voorstellen gedaan en
na inventarisatie bepaald waarheen de reis gaat. Meestal wordt hiervoor een locatie in Nederland of België gekozen
en vindt het vervoer plaats met eigen vervoer of per bus. In het laatste geval kan aan degenen die hieraan  deelnemen
een éénmalige bijdrage worden gevraagd teneinde de kosten te dekken.

De excursie is uitsluitend voor leden, sponsoren, sponsorleden en partners bedoeld.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
BOEKJE 2019
programmaboekjes